Taustaa -taiteilijakuvaukset

Joku kohta tanssii VÄLITTÄMISESTÄ- työryhmän jäsenet:

Tanssitaiteilija Pia Lindy

on improvisoidun tanssin ja esityksen moniosaaja, joka yhdistää tekemisessään niin huumoria ja vakavuutta, oivaltavaa tanssillista toimintaa kuin kriittistä yhteiskunnallista ajattelua Valmistuttuaan Amsterdamin The School for New Dance Development -laitokselta 1995  Lindy on toteuttanut useita sooloteoksia ja yhteistyöprojekteja eri taiteilijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Työssään Pia Lindy pohtii yhteiskuntaan, tanssiin ja taiteeseen sidottuja odotuksia ja arvoja. Mitä tanssi/taide kertoo tai mitä sen pitäisi olla? Lindy on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely- ja esitysmuotona ja toimintaan erilaisissa ympäristöissä/konteksteissa. Valtion tanssitaidetoimikunta myönsi Pia Lindylle 5-vuotisen työskentelyapurahan kaudelle 2011-2015. http://pialindysblog.blogspot.com/

Annuska Dal Maso

on valokuva- ja yhteisötaiteilija. Dal Mason työt käsittelevät usein henkilökohtaisia muistoja (omia ja muiden) ja niiden muuntamista kollektiiviseksi kuvaksi. Työskennellessään Annuska Dal Maso korostaa dialogia: hän kerää tarinoita, joita tutut ja tuntemattomat ihmiset kertovat. Vastavuoroisesti Dal Maso kuuntelee ja pyrkii sitten omalla tavallaan tulkitsemaan ja välittämään näitä muistoja eteenpäin: valokuvina, jotka kertovat vanhaa tarinaa uusin sanoin. Vuodesta 2009 Dal Maso on myös vetänyt “Tunteet kuviksi” valokuvatyöpajoja  joiden tarkoituksena on löytää tapa ilmaista tunteita kuvan kautta.   http://www.tunteetkuvaksi.fi    Facebooksivu

Johanna Fredriksson

on valmistunut kulttuurituottajaksi Yrkeshögskolan Sydvästistä 2006 ja viimeistelee parhaillaan taidehallinnon maisteritutkintoa Sibelius-Akatemiassa. Johanna on työskennellyt tuottajana mm. Obliviassa, Taidesäätiö Pro Arten IHME-projektissa ja Taidekoulu MAA:ssa.

Kulttuurintutkija Juhana Venäläinen

on kulttuurintutkimuksen (erityisesti taiteensosiologian) jatko-opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Venäläisen tämänhetkisiin tutkimusaiheisiin kuuluvat muun muassa kulttuurityön uudet järjestykset sekä jaettuihin kulttuurisiin resursseihin pohjautuva ”yhteisten talous”. Aiemmissa töissään hän on tutkinut muun muassa tositelevision politiikkaa, luovan tanssin yhteiskunnallis-esteettistä asemoitumista, äänimaisemien hyödyntämistä turismissa sekä työ- ja tuotantoelämän muutoksia perifeerisillä alueilla. Venäläinen pyrkii toimimaan tieteen, taiteen ja aktivismin rajapintoja koettelevissa projekteissa sekä tekijänä että tutkijana.

Lisäksi projektissa mukana lyhyempiä jaksoja mukana tanssijoita, äänisuunnittelija ja keskusteluvieraina eri alojen taiteilijoita ja muiden ammattien edustajia

TAUSTAA:

JOKU KOHTA TANSSII: http://pialindysblog.blogspot.com/

on tanssitaiteilija Pia Lindyn vuonna 2001 käynnistämä monitasoinen ja monivuotinen tanssia, taidetta, kehoa ja kokemuksellisuutta pohdiskeleva projekti. JOKU KOHTA TANSSII koostuu eri projekteista, videoteoksista ja muista yhteistöistä eri taiteilijoiden kanssa, sooloesityksistä, keskusteluista, kirjoituksista ja työpajoista.

Joku kohta tanssii –projektissa tanssi ja esitykset siirtyvät usein näyttämökontekstin ulkopuolelle katumaisemaan ja toisenlaisiin avoimiin tai suljettuihin tiloihin. Henkilökohtaisuus ja kasvokkain kohtaaminen avaavat mahdollisuuksia pohtia käytännön kautta erilaisia performatiivisia aspekteja, vaihtoehtoisia esitysmuotoja ja kommunikaation tasoja.

 

ABOUT TO DANCE -CONNECTING -collaborating artists

Dance Artist Pia Lindy has graduated from Amsterdam’s School for New Dance Development in 1995 and since then has created several solo works and collaborative projects with different artists in Finland and abroad. In her work she explores expectations and values embodied in art and society. What has dance/art to offer us or what should it be? Lindy has focused on improvisation and the process-centred approach to working and performing, and on operating in various environments/contexts. The Finnish National Council for Dance has awarded Pia Lindy a 5-year working grant for 2011-2015.

Annuska Dal Maso is a photographer and community artist. Her works often deals with personal memories (her own and others’) and with transforming them into a collective image. In her work, Annuska Dal Maso emphasizes dialogue: she collects stories told her by acquaintances and strangers. In return she listens, and then interprets and passes on these memories: in photographs that tell an old story in new words. Since 2009, Dal Maso has also led “Emotions to Image” workshops where the aim is to find new tools to express feelings and emotions.

Johanna Fredriksson graduated as a producer from Sydväst University of Applied Science in 2006 and is currently finishing her studies in Arts Management at Sibelius Academy. She has been working for Oblivia, Pro Arte Foundation Finland and Art School MAA.

Cultural researcher and sound artist Juhana Venäläinen works as a researcher / PhD candidate in the University of Eastern Finland in the department of Cultural Research with a specification in Sociology of Art. His current research topics include cultures of economy and economies of culture, regional impacts of film production, organization of new commons, and philosophy of mediation/care.  In his previous work he has studied, for instance, the politics of reality TV, social-aesthetic positions in creative dance, the use of soundscapes in tourism, and changes in working and production practices in peripheral regions. Venäläinen works with projects that explore interfaces between science, art and activism, as both a maker and researcher.

Some more background info ABOUT TO DANCE: http://pialindysblog.blogspot.com/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *